Sananvapauteen kuuluu oikeus vastaanottaa tietoa - tai olla vastaanottamatta

26.01.2023

Sananvapaus on perustuslaissa turvattu perusoikeus. 

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Suomen Perustuslaki 12 §. 

Siitä huolimatta sananvapautemme on uhattuna. Kyse on pitkälti vallasta: jotkut ovat katsoneet oikeudekseen päättää, mikä on sopivaa puhetta ja millainen ajattelu ei ole meille hyväksi.

Kriisien aikana yhteiskunnallinen keskustelu on saanut totalitaristisia piirteitä. Vallalla on vain yksi sallittu mielipide, jonka kyseenalaistaminen nähdään vaarallisena uhkana yleiselle turvallisuudelle.

Perustuslaissa sananvapaus on yksiselitteinen: kansalaisilla on paitsi oikeus ilmaista mielipiteitään, myös vastaanottaa tietoa kenenkään estämättä. Usein jälkimmäinen kohta jää huomioimatta, ja ajattelemme sananvapautta vain ilmaisun, emme tiedon vastaanottamisen kannalta. Viranomaisten tulee huolehtia siitä, ettei kansalaiskeskustelussa tiedon vastaanottamista millään tavalla rajoiteta tai häiritä.

Demokratiassa on tärkeää, että me saamme vastaanottaa myös mielipiteitä, jotka saattavat aiheuttaa meissä kielteisiä tunteita, ja jopa tietoa, joka ei ole totta. Demokratiassa valheet paljastetaan oikealla tiedolla ja avoimella keskustelulla, ei sensuroimalla tai kriminalisoimalla mielipiteitä.

Sananvapaus on absoluuttinen. Sen tähden sananvapauteen kuuluu myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tietoa. Esimerkiksi vanhemmilla on oikeus suojata lapsiaan heille haitalliselta tiedolta tai tiedolta, joka on ristiriidassa kodin uskonnollisen vakaumuksen tähden.  Uskonnonvapaus on perustuslaillinen perusoikeus. 

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Suonen Perustuslaki 11 §.