Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Edessämme on vuosikymmenen kestävä urakka julkisen talouden tasapainottamiseksi. Suomi ei tarvitse rikkaiden ehdoilla toimivaa markkinataloutta eikä julkisen velan varaan rakentavaa sosiaalidemokratiaa, vaan kristillistä demokratiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjen ja omantunnon ääni on palautettava eduskunnan suureen saliin. Kyse ei ole vain taloudesta tai hallinnosta, vaan koko yhteiskunnan arvopohjasta. Kristillinen demokratia tarjoaa lainsäädännön ja Suomen kehittämisen perustaksi yrittäjyyttä, toimeliaisuutta, vastuuta omista lähiyhteisöistä ja heikommista huolenpitoa. Kaiken perustana on kristillinen ihmiskuva ja ymmärrys ihmisyyden arvokkuudesta. Yhteiskuntaan on luotava edellytykset yrittää, menestyä, erehtyä ja yrittää uudelleen. Suomalaiset arvostavat  päättäjissä paitsi rehellisyyttä ja totuudellisuutta, myös rohkeutta tehdä päätöksiä. Olen Suomen kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaana kevään 2023 vaaleissa Hämeen vaalipiirissä. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini!  

Uusimmat blogitekstit